FAQs Complain Problems

८०/८१

उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना ।

आशय पत्र प्रकाशित गरिएको बारे

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रमको लागि आयोजना छनोट सम्बन्धी आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

२०८१ सालको सरकारी तथा सार्वजनिक विदा