FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०।०८१ का योजनाहरु तथा कार्यक्रम संशोधन

८०/८१ 02/15/2024 - 18:27 PDF icon योजना संशोधन २०८० Final.pdf

आ.व. २०८०।२०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/25/2023 - 18:03 PDF icon गुर्भाकोट न पा नीति, बजेट तथा कार्यक्रम २०८० .pdf

यस नगपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 01/12/2023 - 13:50 PDF icon Book Setting File_2079_05_06_Final Inner Page.pdf

यस नगपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 08/01/2022 - 11:50 PDF icon Bajet 2079.pdf

गुर्भाकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम ।

७८।७९ 02/08/2022 - 10:58 PDF icon आ व २०७८।०७९ बजेट नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ व २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/05/2021 - 16:57 PDF icon आ.ब.२०७८.०७९को बजेट तथा नीति कार्यकर्म.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/05/2021 - 16:55 PDF icon अनूसूची ५ वार्षिक कार्यक‌‌‍्म Gurbhakot 9 final.pdf

गुर्भाकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 10/02/2020 - 11:57 PDF icon Final Correction__Budget Booklet 2077-078 New.pdf

गुर्भाकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 12/29/2019 - 14:23 PDF icon Niti tatha Karyakram.pdf

गुर्भाकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 12/29/2019 - 14:22 PDF icon Final__ Correction Budget Booklet 2076 (1).pdf

Pages