FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९-२०८२) कार्यान्वयन सम्बन्धि यस नगपालिकाको कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०) ८०/८१ 10/09/2023 - 15:33 PDF icon मानव अधिकार कार्यविधि २०८०.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/09/2023 - 15:27 PDF icon घ वर्ग इजाजत पत्र दर्ता तथा नवीकरण५.pdf
नगर खेलकुद विकास सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 10/01/2023 - 10:50 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास सम्वन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको वातावरणमैत्री शासन कार्यविधि , २०८० ८०/८१ 08/15/2023 - 17:07 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालािकाको वातावरणमैत्रि शासन.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 17:04 PDF icon गुर्भाकोट नपाको विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 17:02 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिकाको विपद प्रतिक्राय कार्ययोजना ।.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/15/2023 - 17:01 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
जग्गा प्राप्ती तथा मुआव्जा वितरण कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 16:54 PDF icon जग्गा प्राव्ति कार्यविधि.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको आवसिय छात्रावास सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 16:51 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिकाको आवासिय छात्रवास सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको व्यवसायिक कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 16:49 PDF icon व्यवसाय कर कार्यविधि.pdf

Pages