FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शैक्षिक सत्र २०८० को आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षाको समय तालिका संशोधन सम्बन्धमा ।

उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना ।

आशय पत्र प्रकाशित गरिएको बारे

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रमको लागि आयोजना छनोट सम्बन्धी आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

२०८१ सालको सरकारी तथा सार्वजनिक विदा