FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अनुदानको रसायनिक मलको स्थानीय विक्रेताको सूचीमा दर्ता गरिएको प्रमाण पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

श्री वडा कार्यालयहरु सवै (१४ वटै)

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

५० % अनुदानमा गहुँको वीउ माग गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पत्रपत्रिकाको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: