FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकाको मिति २०८०।०७। १६ गतेको निर्णय अनुसार अनाथ, असहाय तथा जोखिममा परेका बालबालिकाहरुका लागि आवसीय छात्रावास संचालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम श्री गजेन्द्र राना ज्यूलाई नगर प्रमुख ज्यूले नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्नु भएको छ

जन प्रतिनिधि