FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा स्तरीय योजना तर्जुमा सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु सवै (१४ वटै) गुर्भाकोट नगपालिका

वडा स्तरीय योजना तर्जुमा सम्बन्धमा ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हरेक स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्दा देहायका विषयहरुलाई प्राथमिकता दिई बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ बमोजिम योजना तथा बजेट तर्जुमाका ७ चरणरुको विषयमा अवगत नै छ । उल्लेखित चरणहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । वस्ती/टोल स्तरबाट योजना  छनोट र वडा स्तरीय योजना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधिको अनुसूची ११ अनुसूची २३ क, अनुसूची २३ ख र अनुसूची २४ बमोजिम वस्ती /टोल स्तरबाट योजना तर्जुमा तथा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुुहुन अनुरोधछ ।

प्राथमिकताका आधारहरु

  • आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदानज पुग्ने
  • उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने
  • जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने
  • स्थानीय बासिन्दाहरुको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने
  • स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने
  • महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने
  • दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्दन गर्न सघाउ पुर्‍याउने
  • भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सदभाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि