FAQs Complain Problems

SEE नतिजा २०८० को समिक्षा तथा तप सहायता कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा।

श्री सामुदायिक माध्यामिक विद्यायलहरु सवै

गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुको शैक्षिक सत्र २०८० को SEE नतिजाको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनबाट सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा समन्तोषजनक नरहेको र अधिकाँस विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित हुने देखिन आएकोले सम्बन्धित विद्यालयहरुले उक्त नतिजाको व्यापक समिक्षा गर्नुहुन साथै विभिन्न विषयमा NG  प्राप्त गरेका र तत्कालै सञ्चालन हुने ग्रेड वृद्धि (पुरक) परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुको लागि सम्बन्धित विषय शिक्षकबाट थप सहायता कक्षा (उपचारात्मक शिक्षण) संचालन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनुहुन निर्देशानानुसार अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि