FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुर्भाकोट नगरपालिका बहाल कर कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 12:01 PDF icon Bahalkar Karyabighi 2075._ Final.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिका मुहान दर्ता तथा जलश्रोत कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 02/27/2019 - 11:59 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि २०७५.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिका कृषक/ पशुपन्छीपालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 11:57 PDF icon कृषि समुह दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७५.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिक तालिम प्रशिक्षण मापदण्ड २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 11:56 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिका तालिम प्रशिक्षण मापदण्ड २०७५.pdf
गुर्भाकोट कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 11:54 PDF icon कर्मचारी भत्ता कार्यविधि.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिका अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 02/27/2019 - 11:53 PDF icon अपाङ्गता कार्यविधि २०७५ फाईनल.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिक संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 11:49 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७५.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/06/2018 - 16:49 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ .pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 14:22 PDF icon अनुसूची ७ विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 14:19 PDF icon अनुसूची ६ आर्थिक ऐनको नमुना ११-२३ final p.pdf

Pages