FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जग्गा प्राप्ती तथा मुआव्जा वितरण कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 16:54 PDF icon जग्गा प्राव्ति कार्यविधि.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको आवसिय छात्रावास सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 16:51 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिकाको आवासिय छात्रवास सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको व्यवसायिक कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 08/15/2023 - 16:49 PDF icon व्यवसाय कर कार्यविधि.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको स्थानिय अनुकुलन कार्ययोजना ८०/८१ 08/15/2023 - 16:47 PDF icon LAPA_Gurbhakot_final_with Annex.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको जोखिम पाश्व चित्र ८०/८१ 08/15/2023 - 16:46 PDF icon Gurbhakot_Risk Profile_compressed-1.pdf
आधारभूत तह (कक्षा १-८) को स्थानीय पाठयक्रम २०८० ८०/८१ 08/13/2023 - 14:38 PDF icon हाम्रो गुर्भाकोट स्थानीय पाठ्यक्रम २०८० final-1.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९।८०-२०८१।८२ ८०/८१ 08/04/2023 - 14:52 PDF icon Gurbhakot Nagarpalika_Surkhet.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ७९-८० 07/05/2023 - 16:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धि मापदण्ड,२०७८ ७९-८० 04/27/2023 - 10:56 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
विनियोजन ऐन,२०७९ ७९-८० 03/21/2023 - 12:44 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf

Pages