FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुर्भाकोट नगपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९ ७९-८० 03/21/2023 - 12:07 PDF icon आर्थिक बिधेयक २०७९1.pdf
आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन २०७९ ७९-८० 03/13/2023 - 14:17 PDF icon आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन २०७९.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४ को पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित बुदाहरु ७९-८० 02/28/2023 - 14:00
विपन्न घरपरिवारको लागी निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम २०७९ ७९-८० 02/01/2023 - 14:54 PDF icon health insurance karyabidhi GNP1.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५ ७९-८० 12/16/2022 - 10:38 PDF icon १९.शिक्षा नियमावली २०७५ को मस्यौदा final 2075.5.20 1.pdf
स्थानिय राजपत्रहरुको संगालो ७८।७९ 06/09/2022 - 08:35 PDF icon Setting-serial wise.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ता पाठ्यक्रम ७७/७८ 11/26/2020 - 15:12 PDF icon Edf 1.pdf, PDF icon Edf2.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिका क्षेत्रका ज्याला, मज्दुरी तथा अती विपन्न असहायलाई राहत वितरण गराउने सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:58 PDF icon ज्यालामजदुरी तथा अति विपन्न असहायलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धि मापदण्ड २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:54 PDF icon ग कृषि विकास कार्यक्रम स‌ंचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको टोलविकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:48 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages