FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुर्भाकोट नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:46 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:44 PDF icon वातावरण तथा स्रोत स‌ंरक्षण ऐेन २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:40 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:39 PDF icon नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७७.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:36 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 02/12/2020 - 13:30 PDF icon AMBULACNE SANCHALAN NIRDESIKA .pdf
स्वास्थ्य ऐन २०७५ ७५/७६ 04/07/2019 - 11:45 PDF icon स्वास्थ्य ऐन फाईनल.pdf
सवारी संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/07/2019 - 11:44 PDF icon सवारी सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
नगर अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/07/2019 - 11:43 PDF icon नगर अनुदान व्यवस्थापन कार्य विधि.pdf
जलस्रोत कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/07/2019 - 11:42 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि २०७५.pdf

Pages